• مرداد ۲۸, ۱۳۹۶
  • نوشته توسط علی احمدیان

کسب درآمد با خودرو

کسب درآمد با خودرو سه اصل مهم دارد که باید مد نظر گرفته شود : ١- روابط عمومى خوب با مشترى. یعنى بعد از دیدار اول، شما دوست یک مراجعه کننده بشید تا دفعات بعدى برای چیزی بیش از خوردن یه قهوه پیشتون بیان. بارها از آدماى مختلف شنیدم که گفتن على توپچى دوست ماست. […]