• تیر ۱۹, ۱۳۹۶
  • نوشته توسط علی احمدیان

جواهر ده

جواهر ده عده‌ی از مردمان این منطقه معتقدند به دلیل به دست آمدن آثار قیمتی، طلا و جواهرات این منطقه را جواهر ده می نامند. در عین حال به اعتقاد مردمان قدیم، در روزگاران گذشته زنی به نام جواهر حاکم این منطقه بوده و جواهرده از نام او برگرفته شده است. و هزاران افسانه ی […]