• تیر ۲۰, ۱۳۹۶
  • نوشته توسط میلاد خسروی

قوانین راهنماى و رانندگى در مورد کمپر و کاروان در ایران

قوانین راهنمایى و رانندگى در ایران براى حمل و استفاده از کاروان هاى مسافرتى ( اتاقک هایى که به عقب خودرو وصل میشوند) بدین گونه میباشد که در صورت رعایت استانداردهاى لازم شما بدون هیچ محدودیتى میتوانید در کلیه جاده ها و شهرها بدون هیچ منع قانونی تردد کنید استانداردها شامل : داشتن چراغهاى خطر […]