قوانین راهنماى و رانندگى در مورد کمپر و کاروان در ایران

  • تیر ۲۰, ۱۳۹۶
  • نوشته توسط میلاد خسروی


قوانین راهنمایى و رانندگى در ایران براى حمل و استفاده از کاروان هاى مسافرتى ( اتاقک هایى که به عقب خودرو وصل میشوند) بدین گونه میباشد که در صورت رعایت استانداردهاى لازم شما بدون هیچ محدودیتى میتوانید در کلیه جاده ها و شهرها بدون هیچ منع قانونی تردد کنید
استانداردها شامل :
داشتن چراغهاى خطر در عقب کاروان
حفظ اندازه هاى استاندارد از لحاظ طولى و عرضى کاروان
نصب پلاک روى کاروان

 

نوشته های مرتبط